Archiwum bloga

czwartek, 26 lutego 2015

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt : „ Moja miejscowość w obiektywie”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest redakcja blogu promocyjnego gminy Karsin „W sercu Kaszub”, zwana dalej
organizatorem.
2. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii wśród uczniów.
3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego, oraz oceniania
prac.
II. Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu – marzec - maj 2015r.
2. Konkurs nie jest konkursem otwartym. Uczestnikiem konkurs może być każdy uczeń lub grupa uczniów, która
spełni wymogi niniejszego regulaminu.
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. W konkursie mogą wziąć udział zespoły max. 4 osobowe lub uczniowie indywidualni.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkt 12 regulaminu, oraz zapewnia, że:
a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych
dóbr prawnie chronionych.
5. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii fotografia przyrodniczo-krajobrazowa.
6. Każdy uczestnik zgłasza 3 prace.
7. Format prac:
a. odbitki kolorowe lub czarnobiałe w rozmiarze 10x15 cm, lub w formacie multimedialnym (oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG).
8. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:
a. imię i nazwisko autora oraz klasę,
b. tytuł pracy,
9. Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: wsercukaszub@gmail.com
10. Termin składania prac upływa 31 maja 2015 r.
11. Zgłoszone prace będą eksponowane na stronie internetowej szkoły i organizatora.
12. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie
prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem
oraz promocją z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Decyzja jury jest ostateczne i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymują mapę województwa pomorskiego.
4. Fundatorem nagród rzeczowych są: Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Gdańsku oraz Kwiaciarnia w Wielu.
4. Nagrodą główną jest umieszczenie zdjęć na stronie głównej szkolnej strony .
5. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia
Konkursu.
5. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

IV. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami
Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych
nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23
kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw
autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

środa, 25 lutego 2015

Czy kolej wróci do Karsina?

     Lokalne media donoszą, że jest szansa by ruch pasażerski na trasie Kościerzyna – Karsin – Czersk został wznowiony. Przypomnijmy, że ruch pociągów na tej trasie został zawieszony w grudniu 2012 roku. Wznowienie jest związane z uruchomieniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która będzie łączyć Trójmiasto z Kościerzyną i dalej Bytowem.
     Na początku warto nieco przypomnieć historię kolei w Karsinie, gdyż jest ona ciekawa. Plany budowy linii kolejowej przez Karsin pojawiły się już na przełomie XIX i XX wieku. Linia ta pierwotnie miała połączyć Gdańsk z Poznaniem. Dodatkowo Karsin miał zostać węzłem, gdyż linia ta krzyżowałaby się z lokalną linią łączącą Grudziądz ze Słupskiem. Niestety budowę linii łączącej Gdańsk z Poznaniem przerwała I wojna światowa. W naszym województwie powstał tylko odcinek łączący Wrzeszcz ze Starą Piłą, nasypy w gminie Liniewo oraz nasypy pomiędzy Bąkiem a Karsinem. I wojna światowa przyniosła zmiany granic przez co linia łącząca Gdańsk z Poznaniem nie była już potrzebna. Potrzebna była natomiast linia kolejowa do Gdyni. Magistrala Węglowa, której mowa ominęła jednak gminę Karsin. Jednakże w Karsinie powstała krótka łącznica węzła Czersk – Bąk – Szlachta.
    15 października 1928 uruchomiono linię kolejową dla potrzeb dowozu materiałów budowlanych do Magistrali Węglowej. Natomiast już 28 października otwarto stację dla ruchu pasażerskiego Bąk – Karsin – Czersk. Stacja Karsin była spokojną stacyjką, która jakby nie zwracała uwagę na koniunkturę gospodarczą oferując przeważnie 3 pary pociągów relacji Kościerzyna - Bąk – Czersk. Wszystko zmieniło się na przełomie XX i XXI wieku wówczas to przez Polskę przeszła fala likwidacji połączeń kolejowych. Karsin długo funkcjonował w okrojonym rozkładzie do dwóch par pociągów w dni robocze, aż nastał feralny rok 2004. Wówczas to zawieszono na 2 miesiące pociągi Kościerzyna – Czersk. Reakcja władz samorządowych spowodowała powrót pociągów przed wakacjami. A nawet rozszerzenie oferty. Podobnie sytuacja miała miejsce w 2006. Kiedy to przez moment wydawało się, że kolej pasażerska całkowicie zniknie z powiatu kościerskiego. Jednak i tym razem linia przetrwała aczkolwiek już z symbolicznym ruchem pasażerskim. Pozycja Karsina się odbudowała w 2011, kiedy to rozkład jazdy był najbogatszy w historii. Na tablicy odjazdów pojawiły się takie stacje jak Kościerzyna, Gdynia Główna, Bydgoszcz Główna a nawet Tuchola. Bogactwo połączeń nie spowodowało jednak rozwoju linii. Ku zaskoczeniu wszystkich połączenie zawieszono w grudniu 2012 i to tuż po remoncie peronu i mostu na Wdzie. Od tego czasu przez Karsin czasami przejeżdżają pociągi towarowe.
     O tym, że dobre połączenie na trasie Kościerzyna – Karsin – Czersk jest potrzebne świadczy pojawienie się przewoźnika autobusowego, który wykorzystał lukę rynkową. Sądzę jednak, że przy odpowiednim rozkładzie oraz skomunikowaniu pociągów w Kościerzynie i Czersku reaktywacja ma sens. Zwłaszcza, że turystom łatwiej będzie znaleźć pociąg niż autobus. Dodatkowo podróż pociągiem będzie tańsza i szybsza. Miejmy nadzieje, że kolej wróci do Karsina, gdyż podróż koleją wzdłuż granicy parku krajobrazowego jest kolejną, ciekawą trasą turystyczną w naszym regionie. /A.MEHRING/

poniedziałek, 23 lutego 2015

 "Kalendarz wydarzeń w Sercu Kaszub i nie tylko 01.03-31.03.2015" (13)


Za dosłownie kilka dni rozpoczynamy marzec! Wraz z nim w jego drugiej połowie dla wielu pewnie upragnioną kalendarzową wiosnę. Jaka będzie tegoroczna wiosna? Tego nie wiemy. Możemy jedynie prognozować jaka ona będzie. Jedno jest pewne! Obfituje ona w liczne wydarzenia w których do uczestnictwa jak zawsze serdecznie zachęcamy! /PB/

Gmina Karsin

Wójt Gminy Karsin oraz Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zapraszają na spotkanie autorskie z prof. Józefem Borzyszkowskim, którego tematem będzie promocja jego najnowszej książki pt. "Historia Kaszubów". Spotkanie odbędzie się 24 marca 2015 r. o godz. 16.30 w Domu Kultury w Karsinie.
Gmina KościerzynaGmina SulęczynoGmina Brusy
Gmina Czersk

niedziela, 22 lutego 2015


Rokrocznie na przełomie stycznia i lutego miejscowy Oddział Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego prezentuje nowy plan pracy na najbliższy rok. Obok licznych, cyklicznych imprez odnaleźć możemy zaplanowane na marzec spotkanie z autorem biografii o ks. Józefie Wryczy - Krzysztofem Kordą. Może zaplanujmy sobie już dzisiaj czas tak żeby móc uczestniczyć w spotkaniu. Ksiądz Wrycza zapisał się w pamięci mieszkańców Wiela bardzo pozytywnie. Jako człowiek patriota walczący o Polskę ale przede wszystkim o naszą lokalną ojczyznę, której na imię Kaszuby. /PB/
piątek, 20 lutego 2015

"Uroczystość połączona z wręczeniem wyróżnień 
Fundacji Naji Goche. Zaproszenie."


W imieniu Fundacja Naji Gochë uprzejmie zapraszam na uroczystości z okazji 95 rocznicy patriotycznych wystąpień miejscowych Kaszubów z Gochów na rzecz ustanowienia korzystnego dla Odrodzonej II RP odcinka granicy państwowej – nazwanych w lokalnej historii, jako „Wojna Palikowa”.  Spotkanie organizowane jest przez Zespół Szkół im. Ks. Bernarda Gończa w Borowym Młynie i naszą Fundacje.

Tegoroczna uroczystość ma szczególny charakter wychowawczo- patriotyczny, bowiem przypada w 95 –tą rocznicę tych wydarzeń. Połączona jest ona z świętem miejscowego Zespołu Szkół, który nosi imię ks. Bernarda Gończa, przywódcy tych wystąpień 1920 roku.

Rocznica ta zbiega się  z 30 – letnim okresem  podejmowanych przez nas starań o umacnianie pamięci o tych patriotycznych wydarzeniach oraz wieńczy 10 – letni  okresu działalności naszej Fundacji. To z tychże okazji tj. ”wieloletniego – okrągłego Jubileuszu tej 95  rocznicy i tychże  skromniejszych  „leci” naszej działalności nadajemy z tej okazji zwiększoną ilości przyznanych corocznie  - naszych wyróżnień tj. Statuetek Bazunisty, Pasa Jedności Imienia Hieronima Derdowskiego  i Dyplomów Honorowych .

Wśród tegorocznych Laureatów  są przedstawiciele różnorodnych  środowisk działalności społecznej i zawodowej z obszaru całego Pomorza wśród nich są działacze z Kaszub z Pomorza Zachodniego oraz województwa pomorsko – kujawskiego, którzy związani są wspólnotą działań z naszą Fundacją i Gochami.

W załączeniu przesyłam listę tegorocznych Wyróżnionych.

Niniejsze Uroczystości rozpoczną się patriotycznym capstrzykiem w dniu 20 lutego o godz. 12.00 w Borowym Młynie na terenie Strażnicy Patriotyzmu i Pamięci im. Bohaterskich Gochów, po czym kontynuowane będą w miejscowym w/w Zespole Szkół w Borowym Młynie. 

Z wyrazami szacunku i poważania.

                                                                                     Prezes Fundacji Naji Gochë

                                                                                          Zbigniew Talewski

Laureaci -Bazuny 2014/15

Wielka Bazuna
Stowarzyszenie Odtwórstwa Historycznego- TOW Gryf Pomorski - CIS - Męcikał
Ks. kan. Roman Skwiercz regionalista kaszubski kanonik Kapituły Wejherowskiej Wejherowo
Ks. mgr Mariusz Synak  - proboszcz parafii prawosławnej w Słupsku

Bazuna – Strażnik Rodnej Checzy

Małgorzata  Reszka  – nauczycielka ZS Borowy Młyn
Kazimierz Bistroń- dyr. Gimnazjum Luzino
Henryk Telesiński- Regionalista kaszubski Miastko
Ppłk SG Eugeniusz Kołpaczyński – k-dt Placówki SG Ustka

Bazuna – Ten co pokonał  Kaszëbsciego Smętka

Jaromir Schroeder- regionalista kaszubski ; prac Muzeum Zachodnio Kaszubskiego Bytów
Janina Kosiedowska – nauczycielka prezes O/ZKP Chojnice
Anna Gliszczyńska – nauczycielka j. kaszub. ZS Lipnica

Bazuna Kaszubska Kleka

Maria i Jerzy Ollick –regionaliści , działacze Borowiackiego Towarzystwa Kulturalnego Tuchola
Marek Piechocki – inicjator Ruchu Społecznego – Pragnących Pokoju Kościerzyna
Gerard Sopiński  -  Założyciel  Stowarzyszenia – Izba Historyczna Pełczyce

Ryngraf: Pas Jedności - Jednotë im. Hieronima Derdowskiego

Przemysław Biesek Talewski wiceprezydent Starogardu poprzednio wice starosta pow. Chojnice z Czerska
Kazimierz Władysław Czapiewski Prezes RSP Rzecko wiceprzewodniczący Rady Choszczna
Andrzej Obecny red. naczelny  dwutygodnika Moje Miasto, Radny Słupska
Zespół Szkół im. Ks. Bernarda Gończa Borowy Młyn

Dyplom Honorowy Fundacji Naji Gochë

Bukowski Mirosław – nauczyciel ZS Borowy Młyn; radny gm. Lipnica
Ksiądz mgr Jarosław Biryłko  proboszcz parafii prawosławnej Stargard Szcz.
Radowan Protić – regionalista serbski i pomorski Mirosławiec
Tomasz Cisewski  - działacz regionalny  w tym Związku Szlachty Polskiej O/Chojnice
Danuta Gliszczyńska – działaczka  regionalna w tym Fundacji NG -  Zapceń
Joanna Ollik – Lemańczyk – nauczycielka j. kaszubskiego ZS w Borowym Młynie
ks. mjr  Szczepan Madoń  proboszcz Parafii Wojskowej pw. św. Sebastiana Męczennika w Wędrzynie; uprzednio w Parafii Wojskowej w Czarnym.


poniedziałek, 16 lutego 2015

 „Hallo! Tu szopka! Diabły nam grożą!”

Jest to tytuł spektaklu, który przygotowała Schola Canticorum z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie. Pełne humoru przedstawienie obejrzeć można było 31 stycznia w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz 1 lutego w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Wielu.
Widzowie wchodzili na spektakl z nutką trwogi. Czy aniołek znajdzie drogę? Czy uda się uratować Bożą Dziecinę i niebieskich druhów przed knowaniami Boruty i Lucyfera? Czy dobro znów zatryumfuje? Jest to spektakl niezwykły, o tematyce jeszcze zimowej, świątecznej. Opowiada historię przyjścia na świat Bożej Dzieciny. Cała historia opowiadana jest z dużą dawką humoru, zabawnych dialogów, pięknych kolęd, piosenek świątecznych i pastorałek, ale też w towarzystwie pastuszków, Trzech Króli, Archaniołów i świętej Rodziny. Nie można jednak zapomnieć o czarnych charakterach. Spotykamy też w spektaklu Heroda, który próbuje przechytrzyć Śmierć, Lucyfera, Borutę i Azazela - diabelskich posłańców, którzy - jak to zwykle bywa- próbują swoich sił wobec Nieba.
„Lecz morał taki niech nam zostanie - trza się nawracać, panowie i panie, Bo choć nam czasem mylą się drogi, To miłosierny Pan nasz ubogi...”
Zrealizowanie takiego spektaklu nie było łatwe. Członkowie zespołu wykonali ogromną pracę. Sprawdzili się jednak nie tylko muzycznie, ale też aktorsko, co przyniosło piorunujący efekt. Z pewnością powstaną kolejne spektakle, na które Schola Canticorum już teraz serdecznie zaprasza.
Część scen została przygotowana jako materiały filmowe, sceny działy się w przeróżnych sceneriach - na polanie wśród pastuszków otulonych śniegiem, w przepięknym i bogatym pałacu Heroda, na pustyni wraz z wędrującymi królami i Ickiem - Żydem, ich przewodnikiem oraz w realnej przestrzeni, przed widzami, gdzie spotkali się wszyscy bohaterowie, aby walczyć w obronie szopki.
Fotoreportaż
Cisewie - 31 styczeń 2015 r.
Wiele - 1 luty 2015 r.
Zdjęcia udostępniła Schola Canticorum. Dziękujemy serdecznie za ich udostępnienie. /PB/

wtorek, 3 lutego 2015


„Jak dojechać do Gminy Karsin (i mieć przy okazji ciekawą wycieczkę)? cz. 2”

W pierwszej części została pokazana ciekawa trasa prowadząca do gminy z Trójmiasta. Jednakże na teren naszej gminy można dotrzeć również od strony Bydgoszczy i Chojnic. Warto tu nadmienić, że przed 1975 miasta te były odpowiednio stolicami województwa oraz powiatu, stąd u wielu mieszkańców pozostał do nich sentyment.

Podróżującym od strony Chojnic polecam trasę przez Kościerzynę. Natomiast podróżnym przyjeżdżającym od strony Bydgoszczy sugeruję dostanie się najpierw do Chojnic a później kontynuowanie podróży w sposób przedstawiony dalej. Mimo że trasa wiedzie na około to jednak jest warta uwagi ze względu na widoki a także kunszt inżynierów z początku XX wieku. Co ciekawe trasę można zwiedzać zarówno z pokładu pociągu jak i autobusu. Warto jeszcze wspomnieć, że odcinek Lipusz – Kościerzyna jest planowanym przedłużeniem trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Wracając jednak do naszej wycieczki. W Kościerzynie jak poprzednio należy się kierować do centrum miasta, gdzie należy przesiąść się do autobusu jadącego w kierunku Czerska lub Osowa. Czekając na autobus warto zajrzeć jeszcze na kościerski rynek lub do górującego nad centrum miasta kościoła.
Podobnie jak poprzednio radzę wracać przez Czersk, chociaż do Chojnic można dostać się również przez Brusy. Autobus do Chojnic przez Brusy odjeżdża jednak tuż po 6:00 dlatego jest to opcja wyłącznie dla entuzjastów rannego wstawania lub osób, które muszą dostać się do Chojnic bardzo wcześnie (autobus w Chojnicach jest około 7:30). Z Czerska kursują do Chojnic zarówno pociągi jak i autobusy. Natomiast do Bydgoszczy najlepiej udać się koleją z przesiadką w Szlachcie, Wierzchucinie lub Laskowicach. Przy okazji trasa przez Wierzchucin to legendarna Magistrala Węglowa, która niemalże w całości biegnie przez tereny niezabudowane, co podkreśla dawne przeznaczenie tej linii..

Szkoda tylko, że potencjał Magistrali Węglowej oraz Królewskiej Kolei Wschodniej nie jest wykorzystywany przez Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Przejazd składem retro, nawet takim z lat 70. pomiędzy Kościerzyną a Gdynią, Tczewem, Chojnicami i Bydgoszczą byłby wielką atrakcją nie tylko dla najmłodszych turystów. Ale może kiedyś doczekamy takich pięknych czasów. /A.MEHRING/