Archiwum bloga

piątek, 27 listopada 2015

Terminarz cyklicznych imprez w Gminie Karsin 2016

  • Koncert z okazji Odpustu Wniebowstąpienia Pańskiego Wiele 07.05.2016r.,
  • VIII Letnie Falowanie Koncert Reggae Wiele 25.06.2016r.,
  • XIII Wdzydzki Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Półwysep Lipa 09-10.07.2016r.,
  • Inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Kaszubskich Spotkań z Folklorem Świata" Wiele 27.07.2016r.,
  • V Karsiński Rajd Weteranów Szos Wiele  06.08.2016r.,
  • XXXIX Turniej Gawędziarzy Kaszub i Kociewia Wiele 13-14.08.2016r.,
  • XV Regaty o Srebrną Szeklę Przystani Lipa i Puchar Wójta Gminy Karsin Półwysep Lipa 27.08.2016r.,
  • Dożynki gminne Wiele wrzesień, 
  • Zjazd Zmotoryzowanych Mikołajów Karsin 03.12.2016r. 

czwartek, 19 listopada 2015

Modernizacja drogi Kliczkowy - Górki

        Prawie 285 tys. zł kosztowała modernizacja drogi asfaltowej na trasie Kliczkowy-Górki w gminie Karsin. Na realizację tego zadania gmina pozyskała 85 tys. dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, a pozostałą kwotę pokryła ze środków własnych. Prace modernizacyjne polegały na utwardzeniu poboczy oraz wykonaniu nowej warstwy ścieralnej bitumicznej o szerokości do 5,5 m. i długości ponad 1300 m.
       Wykonawcą robót była firma Pana Henryka Czarnowskiego z Kalisza. Warto również nadmienić, że radny Jan Wardyn z Górek, właściciel firmy „Drewar” na własny koszt zlecił wykonanie nowego asfaltu o długości ponad 200 m. na ul. Bruskiej w Górkach. To nie ostatnia tegoroczna inwestycja w infrastrukturę drogową na terenie Gminy Karsin, ponieważ 30 października rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę traktu pieszo-jezdnego z Borska do Borsk-Jeziorna. Gmina jest także w trakcie opracowywania projektu budowy ścieżki rowerowej z Karsina do Wiela, który ma być gotowy wiosną przyszłego roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można aplikować o środki unijne (o ile nie zostaną zablokowane) na realizację jej budowy. Na opracowanie projektu ścieżki rowerowej (49.000 zł), podobnie jak na projekt budowy wieży widokowej w Przytarni (89.790 zł), gmina pozyskała 100% dofinansowania z Funduszu Norweskiego.
 /Tekst plus zdjęcie UG Karsin/

Wójt Gminy Karsin Roman Brunke, sołtys Barbara Peplińska i radny Jan Wardyn

 Parking dla niepełnosprawnych w Wielu

Na parkingu przy kościele w centrum Wiela wydzielono specjalne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wniosek w tej sprawie zgłosiła w imieniu mieszkańców jeszcze poprzednia Rada Sołecka, a obecna Rada także poparła to zadanie. Warto również dodać, że spółka Energa - Zakład Oświetlenia w Sopocie zrealizował także wnioski z 2014 r. zgłoszone przez radnego Jerzego Stoltmana w zakresie nowych punków oświetlenia w Chojnach, na ulicy Szydlickiej, przy Domu Kultury oraz na przeciwko cmentarza we Wielu. Bardzo sprawnie spółka Energa dokonała też przestawienia stacji transformatorowej przy zmodernizowanym deptaku w Wielu.
/Tekst i zdjęcie UG Karsin/

Wójt Gminy Karsin Roman Brunke i radny Jerzy Stoltmann


Zaproszenie Rodziny Rodła
czwartek, 5 listopada 2015

"Ratownik bliżej nas"

W dniu 29 października 2015r. w Domu Kultury w Karsinie oraz na placu przed nim  odbył się piknik podczas którego przeprowadzono pokaz instruktażowo-szkoleniowy z zakresu ratownictwa przedmedycznego. Spotkanie obejmowało zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności   dla mieszkańców obszaru LGD Stolem, głównie młodzieży z Gimnazjum w Karsinie. Podczas pikniku przygotowano inscenizację wypadku drogowego wraz z fachowym i przystępnym objaśnieniem zasady pierwszej pomocy i zachowań w sytuacjach związanych z zagrożeniem zdrowia i życia z wykorzystaniem posiadanego sprzętu. W realizację pokazu zaangażowane zostały jednostki OSP z terenu Gminy Karsin.Piknik odbył się w ramach  realizacji projektu „ Ratownik Bliżej Nas – aktywny obywatel, bezpieczne i świadome  społeczeństwo” realizowanego przez LGD Stolem ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wzięło w nim udział ok. 400 uczestników. /PB/
Autorem fotografii jest LGD Stolem.